botanicare
סיכום כלכלי של חודש אפריל / קשת ניירות ערך, שלומי בן זקן PDF Print דואר אלקטרוני

כלכלת ארה"ב ממשיכה להתכווץ זה הרבעון השלישי ברציפות, הנתונים הבולטים היו ירידה של 30% בייצוא וירידה ב50% בהשקעות, לעומת זאת הצריכה הפרטית עלתה ב2.2% ,לאחר הירידה החדה בשני

 הרבעונים האחרונים. נתון מעניין שהוצג בחודש האחרון מראה על עלייה בשיעור החסכון של הציבור האמריקאי ל-4.2% מההכנסה לעומת שנים בהם החסכון היה אפסי, ייתכן ומתחיל שינוי כלשהו בתרבות הצריכה האמריקאית.

הבנק הפדראלי הותיר את הריבית במשק בשיעור של 0-0.25% בהתאם לצפוי , בהודעה שפרסם הבנק דווח שהמשק ממשיך להתכווץ אך התחזיות הכלכליות פחות קודרות ממה שהורגלנו שחודשים האחרונים.

משק העבודה איבד כ-600 אלף משרות ושיעור האבטלה קפץ ל-8.5%( שיא שלישי של 25 שנה), לעומת 5.3% לפני 12 חודשים.

שיעור התחלות הבנייה יורד בכל חודש, המגזר היצרני מצטמצם וכך גם היקף מגזר השירותים .

בגוש האירו התמונה פחות או יותר דומה , הבנק המרכזי האירופאי הוריד את הריבית ל-1.25% (ירידה של 0.25%), כאשר נגיד הבנק רמז שזוהי לא ההורדה האחרונה בתקופה הקרובה. האבטלה בגוש האירו עלתה ל-8.9% לעומת 7.3% לפני שנה. התוצר הבריטי התכווץ ב-1.9% (ירידה של 7.4% בחישוב שנתי), הירידה החדה זה 30 שנה.

יפן שבסקירה הקודמת הוצגה כנפגעת מרכזית מהמשבר , הציגה נתונים עגומים לשנת 2009, צפי לירידה בצמיחה בשיעור של 6% בכל 2009, הרבה בגלל בועת הצריכה האמריקאית שהכלכלה היפנית נהנתה ממנה.

ועידת G20- שהתקיימה בלונדון בנוכחות 20 נציגי הכלכלות החזקות בעולם , הוחלט על הגברת הרגולציה והפיקוח, כמו כן הוחלט על הגדלת תקציב קרן המטבע ב1 טריליון דולר, בעיקר לצורך עזרה למדינות מתפתחות ( בעיקר במזרח אירופה).

ישראל

האינדיקאטורים המרכזיים בחודש מרץ מסמנים את התמתנות המגמה השלילית . ייבוא הסחורות ירד ב-1% במרץ ו-35% בחישוב של שנה אחורה. ייצוא הסחורות לעומתו עלה ב-1% בחודש מרץ אך ירד ב-24% בחישוב שנתי. שני הגורמים הללו גרמו לצמצום בגירעון המסחרי ל-0.5 מיליארד.

עיקרי התוכנית הכלכלית של משרד האוצר שהוצגה :

הרחבת האשראי ועידוד הייצוא: הגדלת ערבות המדינה בכדי לעודד את הפעילות היצרנית והעסקית במשק, חבילות סיוע לענף ההייטק והייצוא והכפלת הקרן לעסקים בינוניים.

רפורמות בגופים ציבוריים: נמלים , קרקעות וחשמל

בלימת האבטלה וקידום תעסוקה: צמצום עובדים זרים , הרחבת תוכניות תעסוקה קיימות והנהגת תוכנית מס הכנסה שלילי.

מסים : הפחתות מדורגות של שיעורי המס השונים, ביטול עיוותי מס ושיפור הגבייה.

הצפי למשק הישראלי הינו התכווצות של 1.7% ב2009, אינפלציה צפויה הינה 1.4% ואילו שיעור האבטלה הצפוי עומד על 7.5%

שוק ההון

בעולם שוק המניות הציג שצמיחה בחודש אפריל , מדד 500 P&S עלה ב-10%, הנאסד"ק עלה ב-12% מדד MSCI המשקף כלכלות מתפתחות עלה ב-17% ות"א 100 עלה ב-12%. מחיר חבית נפט עלה ב-6% ( בערך דולרי). השקל התחזק ב-1% אל מול סל המטבעות .

 

שלומי בן זקן
"קשת ניירות ערך"
משרד: 08-6655400

www.ikeshet.co.il

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

 


תגובות
חיפוש
רק משתמשים רשומים רשאים לכתוב תגובות

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."