botanicare
לפני הנסיעה - תרופות שכדאי לקחת/ יולי 2009 PDF Print דואר אלקטרוני

טבע מציעה את רשימת התרופות שכדאי לקחת כשאתם יוצאים לחופשה עם ילדים. בקיץ יש מחלות המתבטאות בחום גבוה לכן מומלץ לקחת תרופה להורדת חום לילדים כדוגמת אקמולי דרך הפה או בנרות למתקשים לבלוע.נגד כאבי אוזניים אפשריים מומלץ לקחת טיפות אוזניים כמו  אוטידין המתאים מגיל אפס ללא מרשם רופא. נגד פצעים, כוויות וחתכים אפשר להשתמש בסביעור המחטא פצעים. נגד התייבשות מומלץ להשתמש ב"הידרן" - אבקה הנמסה במים המיועדת במצב של איבוד נוזלים כתוצאה משלשולים  או  איבוד נוזלים.